صرفاً جهت اطلاع دولت تدبیر و امید:
شکایت مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی "روبه شادی"!
كد خبر : ۳۲۳۹۴ /  تاریخ :۱۵ بهمن ۱۳۹۵ /  اخبار  /  مازندران ايميل چاپ

معمولاً مدیران ضعیف سعی می کنند بجای پاسخ به انتقاد از روش ترکه و فلک استفاده کنند تا شاید بتوان چند سوایی بر صندلی ریاست خود باقی بمانند.
شکایت مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی

به گزارش روبه شادی : حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران که این روزها هم حامیان و هم منتقدین دولت تدبیر و امید از عملکرد ضعیف او انتقاد دارند با شکایت از مدیر مسئول این پایگاه خبری تحلیلی گویا قصد دارد فصل جدیدی از سرکوب های خود را به نمایش بگذارد!
این پایگاه خبری تحلیلی ضمن احترام به قانون و بخصوص قانون مطبوعات تحت هیچ فشاری حاضر نیست قدمی در خصوص انتقاد از این مدیرکل تماماً غیر ورزشی دست بردارد .
با توجه به رسیدگی این پرونده در دادسرای ساری، شورای سیاست گذاری پایگاه خبری تحلیلی"روبه شادی" ضمن حمایت همه جانبه از مدیر مسئول خود جناب آقای محمدرضا بحرگردنیکو با دعوت رسمی از اساتید خبره  و کارشناسان ورزشی دانشگاه های استان و همچنین با حضور شخص مدیرکل ورزش و جوانان در نظر دارد مناظره ای را در یک مکان رسمی برگزار نماید تا حقانیت انتقاد از حبیب حسین زادگان برای همگان روشن شود.
یاد آور می شویم : ظرف مدت یک هفته این دعوت نامه با سربرگ "روبه شادی" برای مدیرکل ورزش و جوانان و نیز رسانه ملی و استانی ارسال خواهد شد.
خاطر نشان می شویم موضوع شکایت اداره کل ورزش و جوانان مازندران بابت خبر زیر و مصاحبه با رسانه ملی بوده است:

صرفاً جهت اطلاع وزیر ورزش؛
ورزش مازندران حبیب نمی خواهد طبیب جایگرین کنید! به دادسرا ی استان فرا خوانده شده است!! اینجا را کلیک کنید
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته