واقعیت را باید گفت اگر چه...
ورزش مازندران را فقط سفید و یا فقط سیاه نبینیم
كد خبر : ۳۲۳۱۹ /  تاریخ :۱۸ مهر ۱۳۹۵ /  اخبار  /  مازندران ايميل چاپ

اما آنچه در این میان مهم است شوری تب برخی از بادمجان دور قاب چین ها است که گویا دایه تر از مادر شده و آنچنان به تعریف از دستگاه ورزش می پردازند که انگار نه انگار باید واقعیت ها را هم به زبان آورد.
ورزش مازندران را فقط سفید و یا فقط سیاه نبینیم
اما آنچه در این میان مهم است شوری تب برخی از بادمجان دور قاب چین ها است که گویا دایه تر از مادر شده و آنچنان به تعریف از دستگاه ورزش می پردازند که انگار نه انگار باید واقعیت ها را هم به زبان آورد.


روبه شادی به گزارش شمال ورزشی به قلم علیرضا قلی زاده: ورزش مازندران در همه دوران ها آقای ورزش کشور بوده است. این آقایی نه به دوره این مدیر وابسته است و نه به دوره مدیرانی دیگر. در همه دوران مدیریتی مدیران کل، ورزش مازندران در رشته های مختلف صاحب کرسی های جهانی، آسیایی، بین المللی و المپیکی بوده است، اما در چند سال اخیر برخی ها دارند طوری وانمود می کنند که انگار هر چه موفقیت است از سر صدقه مدیر نشسته بر مسند مدیریتی فعلی بوده است! و بالعکس بعضی ها نیز آنچنان در بوق و کرنا می کنند که این پیروزی ها  به  گذشتگان  ربط دارد و مدیر فعلی کمترین نقش را داشته است که انگار مدیر حاضر(منظورمان  دو سه دوره حال و گذشته مدیریتی ورزش مازندران است ) فقط به دنبال روزمرگی  است.
به هر حال همه می دانیم مازندران مملو از استعدادهای شگرف ورزشی است. استعدادهایی که با اندک توجه و یا شایدهم گفت بی توجهی محض و تنها با تلاش و همتشان، خود را به ورزش ایران و جهان معرفی کرده اند.
از این دست ورزشکاران تا بخواهیم سراغ داریم. بی آنکه مدیران و مسئولین ورزشی حمایت در خور شان از آنها داشته باشند. آنها با تمامی مشکلات جنگیدند و با غیرت مثال زدنی سختی ها را به جان خریدند تا مدیران و مسئولین با مدال هایشان پُز دهند.
آری تا یادمان می آید همین بود پُز دادن با مدال ورزشکاران در نزد مسئولین ارشد و تثبیت جایگاه خود.
اما آنچه در این میان مهم است شوری تب برخی از بادمجان دور قاب چین ها است که گویا دایه تر از مادر شده و آنچنان به تعریف از دستگاه ورزش می پردازند که انگار نه انگار باید واقعیت ها را هم به زبان آورد.

از سویی متاسفانه برخی دیگر نیز چنان بی مهابا به ورزش استان و مسئولین آن می تازند که انگار جنایتی اتفاق افتاده و مسئولین ورزش بی خیال و بدون تلاش و کوشش این دستگاه را به امان خدا رها کردند.
همانطور که گفتیم اینگونه برخورد نه برای امروز بلکه تا آنجا که یادمان می آید همیشه وجود داشته است اما بیایید واقعیت ها  را بپذیریم.
در برهه فعلی دستگاه ورزش هم دارای موفقیت است و هم دارای ایراد. اگر ایراد را گفتیم نباید به بعضی ها بربخورد که چرا اینگونه گفتید و اگر هم به موفقیت های واقعی اشاره شد حق هم این است که اشاره شود پس بیائید ورزش مازندران را نه فقط سیاه و یا سفید ببینیم. بیائیم واقعیت ها را بگوئیم. از حمایت ها و مجیز گویی های چاپلوسانه دوری ورزیم و همچنین از تخریب های ناجوانمردانه نیز دست برداریم.
اما سخنی با مسئولین ورزش استان
می دانید که حداقل سیاست ما در سایت شمال ورزشی گفتن واقعیت هاست. امروز در کنار خدا قوت به دستگاه ورزش استان برخی انتقادات جدی به آن وارد است که در فرصتی نزدیک به آن خواهیم پرداخت.
اما تنها به یک سخن بسنده می کنیم که راه ورزش مازندران هر چه دست انداز کمتر داشته باشد بهتر است حال این دست اندازها می خواهند دوست نماهای فرصت طلب باشند یا نداشتن برنامه و غوطه ور شدن در راه و روش های سنتی و یا نبود و کمبود بودجه و ... تا چند روز دیگر در مقالی دیگر به این موضوعات حتماً خواهیم پرداخت.
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته