عکس: تغییرات ۵۸ ساله تقاطع خیابان بهشتی و سهروردی
كد خبر : ۳۲۲۷۶ /  تاریخ :۰۴ مهر ۱۳۹۵ /  اخبار  /  دانش و فن ايميل چاپ

روبه شادی : عکس هوایی زیر تقاطع خیابان‌های بهشتی و سهروردی تهران را در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۹۳ نشان می‌دهد.
عکس: تغییرات ۵۸ ساله تقاطع خیابان بهشتی و سهروردی
روبه شادی : عکس هوایی زیر تقاطع خیابان‌های بهشتی و سهروردی تهران را در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۹۳ نشان می‌دهد.
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته