اولین عکس سلفی در تاریخ ایران
كد خبر : ۳۲۰۶۳ /  تاریخ :۱۸ تیر ۱۳۹۵ /  اخبار  /  هنر و فرهنگ

ناصرالدین شاه با خط خودش در زیر عکس نوشته: این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته‌ام.
اولین عکس سلفی در تاریخ ایران
ناصرالدین شاه با خط خودش در زیر عکس نوشته: این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته‌ام.
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته