فوری فوری
برخورد شهاب سنگ در ساحل فریدون کنار!!!/عکس
كد خبر : ۳۰۰۰۳ /  تاریخ :۰۷ تیر ۱۳۹۴ /  انتخابات  /  آخرین اخبار انتخابات ايميل چاپ

بنظر شما اگر برخورد شهاب سنگی در کار نیست ، پس این گودال عظیم بخاطر چه است؟

 

روبه شادی به گزارش رسیده: البته یک وقت خدایی ناکرده فکرهای زیر را در سر خود متمرکز نکنید:

1- دزدی ماسه سواحل توسط لودرهای قول پیکر!! آن هم بدون صدا و نامریی!!

2-عدم نظارت دستگاه های مربوط

3- تاراج بیت المال

بله ، متاسفانه در سکوت و نیز عدم نظارت صحیح روزانه سواحل یا تصرف می شوند یا ماسه های متعلق به بیت المال اینگونه به تارج می روند.
شاید هم شهاب سنگ بوده باشد و همکارانمان پس از بردن سنگ این تصویر را ثبت کرده اند.

حال که دستگاه مسئول در محافظت از تاراج سواحل ضعف دارد بهتر است فرماندار به مانند دیگر مشکلات فریدون کنار خود شخصاً ورود کند زیرا تا کنون با ورود وی در بعضی از مشکلات چندین ساله شهرستان شاهد برطرف بودن آن شده ایم.

اگر دستگاه مسئول این بخش مشتاق است تا بداند این تصویر ثبت شده که مربوط به تاریخ یک شنبه 94/4/7 می باشد، کدام قسمت از ساحل بر باد رفته فریدون کنار است با ما از طریق robeshadi@gmail.com ارتباط برقرار نماید.

   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته