پاسخ "روبه شادي" به توهين يك عضو شوراي شهر!
كد خبر : ۲۰۱۶۳ /  تاریخ :۰۳ تیر ۱۳۹۲ /  انتخابات  /  آخرین اخبار انتخابات ايميل چاپ

يك عضوء پيشكسوت شوراي شهر فريدون كنار شب گذشته در مسجد فاطمه الزهرا(س) اين شهر رفتار غير قانوني را نسبت به اين پايگاه در بين حاضرين به نمايش گذاشت !
پاسخ

 

 

 

"روبه شادي" به گزارش رسيده يك عضوء شوراي شهر فريدون كنار كه روز انتخابات در منطقه فيروز آباد در پاسخ به سوال يك شهروند گفت : تو فريدون كناري نيستي !  ، شب گذشته در مسجد فاطمه الزهرا(س) به واسطه سوء استفاده از جايگاه خود به پايگاه خبري تحليلي "روبه شادي" و صاحب امتياز آن حمله و توهين كرد.
در اين گزارش آمده ، رفتار غير قانوني اين عضوء شوراي شهر در حالي اتفاق افتاد كه ديگر اعضاء منتخب شوراي اسلامي حضور داشتند .
گفته مي شود پس از هتاكي و حمله اين عضوء شوراي شهر نسبت به مديرمسئول پايگاه خبري "روبه شادي " و نيز دفاع از عملكرد خود، اعتراض شديد بعضي از حاضرين را به همراه داشت.
با توجه به سوابق درگيري اين عضوء شوراي شهر در 24 تير ماه و توهين شب گذشته (2 خرداد 92 در مسجد فاطمه الزهرا(س) فريدون كنار ) نسبت به مديرمسئول و صاحب امتياز "روبه شادي " مطمئناً طي چند روز آينده از طريق وكيل قانوني در مراجع قضايي براي جلوگيري از ادامه اين روند اقدام خواهد شد، و در صورت نياز به اطلاع شهروندان اين شهر خواهد رسيد.
اما در خصوص چگونگي واگذاري و تغيير كاربري دانشگاه علوم و فنون فريدون كنار و آيا عضوي از شوراي شهر در اين 18 هزار متر كه قرار بود براي اين شهر دانشگاه ساخته شود، بجاي جلوگيري از اين عمل، زمين خريداري كرده است يا خير؟ سوالاتي است كه همچنان در افكار عمومي باقي مانده و اميدوار هستيم با روي كار آمدن شوراي اسلامي چهارم و تحقيق و تفحص در اين خصوص ابهاماتي كه تعداشان هم كم نيست! در دستور كار قرار گيرد و شهروندان از وقايع چند سال اخير فريدون كنار بهتر مطلع شوند.انشاالله

 

ضمناً اين پايگاه خبري تحليلي آمادگي كامل دارد در يكي از مساجد مركزي شهر نسبت به عملكرد شوراي اول تا سوم با حضور اين عضوء و مردم به مناظره بنشيند تا شهروندان خود عملكرد و اتفاقات را قضاوت كنند.

آدرس جهت موافقت با اين درخواست :

robeshadi@gmail.com

 

 

 

 

اخبار مرتبط :

 

 

- لطفاً اينجا را كليك كنيد

   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته