محدثه مهدوي از حاميان ستاد خود قبل از اتمام انتخابات قدرداني كرد/ تصويري
كد خبر : ۲۰۱۰۴ /  تاریخ :۲۴ خرداد ۱۳۹۲ /  انتخابات  /  آخرین اخبار انتخابات ايميل چاپ

محدثه مهدوي نامزد چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر فريدون كنار در مراسمي از تمامي زحمت كشان ستاد انتخابات خود قدرداني كرد.
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته