در خواست رئيس دانشكاه علوم وفنون از دادگاه عمومي فريدون كنار چه بود؟/ سند
كد خبر : ۲۰۱۰۳ /  تاریخ :۲۳ خرداد ۱۳۹۲ /  انتخابات  /  آخرین اخبار انتخابات ايميل چاپ

تصاحب زمين براي ساخت دانشگاه علوم و فنون كه براي آينده فرزندان و موقعيت اين شهر مي توانست تحولي را با خود به ارمغان داشته باشد متاسفانه به دليل ضعف مديريت در شورا به مانند زمينهاي قلعه يا همان انبار طريق القدس و ..... با تغيير كاربري به مسكوني تبديل شد.
در خواست رئيس دانشكاه علوم وفنون از دادگاه عمومي فريدون كنار چه بود؟/ سند

 

آيا رئيس دانشگاه علوم فنون مي تواند پاسخگو باشد كه كدام عضو شوراي شهر بجاي اينكه از اموال شهروندان به عنوان منتخب و امين مي بايستي دفاع ميكرد، جزو مالكين هستند؟

 

با انتشار اين سند انشاالله توانسته باشيم  ادعا كذب افراد مظلوم نما  را ثابت كنيم .

 

 

 

اخبار مرتبط :

 

 

- زمين دانشگاهي در فريدون كنار كه هرگز دانشگاه نشد !؟

 

 


   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته