نسخه موبايل سايت
كد خبر : ۱۰۸۰۱ /  تاریخ :۱۵ اسفند ۱۳۹۰ /   /  ايميل چاپ

درصورتي كه بطور خودكار توسط موبايل ، نسخه ويژه موبايل سايت را ببينيد براي دسترسي به نسخه موبايل سايت رو به شادي ميتوانيد از آدرس http://m.robeshadi.com استفاده نماييد .
درصورتي كه بطور خودكار توسط موبايل ، نسخه ويژه موبايل سايت را ببينيد براي دسترسي به نسخه موبايل سايت رو به شادي ميتوانيد از آدرس http://m.robeshadi.com  استفاده نماييد .
   

تازه های خبر

بيشترين بازديد 7 روزگذشته